Sharecruit

NAUDOJIMOSI SHARECRUIT SISTEMOS TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS SUTARTIS

(toliau – „Sutartis“)

Informacija paskutinį kartą atnaujinta: 2015 m. liepos 7 d.

APIE SHARECRUIT SISTEMĄ

Darbuotojų paieškos platformos „Sharecruit“ kūrėjas ir www.sharecruit.com svetainės administratorius yra UAB Sharecruit, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 303487370, buveinė registruota adresu Kalvarijų g. 300, Vilnius, Lietuva (toliau – „Sistemos administratorius“).

Sharecruit sistema leidžia fiziniams ir juridiniams asmenims dalintis bei keistis informacija apie darbdavius, darbuotojus, siūlomas laisvas darbo vietas, taip pat naudotis ir kitomis Sistemos administratoriaus teikiamomis paslaugos (jei jos yra užsakomos) (toliau bendrai – „Paslaugos”) ir tokiu būdu padidinti darbdavio žinomumą, pasiekti didesnį kiekį potencialių kandidatų į laisvas darbo vietas. Paslaugos yra teikiamos per Sharecruit sistemos administratoriaus administruojamą tinklapį www.sharecruit.com (toliau – „Svetainė“). Sharecruit sistema yra paremta siekiu pateikti personalizuotus darbo skelbimus, pristatant vadovus, darbo aplinką ir komandos narius, taip kandidatams padėti lengviau susipažinti su savo būsima (potencialia) darboviete.

Asmuo, lankydamasis Svetainėje ir naudodamasis jos siūlomomis Paslaugomis, įsipareigoja laikytis toliau nurodytų šios Sutarties nuostatų būdamas tiek registruotu vartotoju, kuris užsiregistravo Svetainėje ir susikūrė paskyrą (toliau – „Registruotas vartotojas”), tiek ir neregistruotu vartotoju, įskaitant kandidatus į laisvas darbo vietas (toliau – „Svetainės lankytojas”) (toliau Svetainės lankytojai ir Registruoti vartotojai kartu vadinami „Vartotojais”).

PRIEŠ PRADEDANT NAUDOTIS PASLAUGOMIS (AR JŲ DALIMI), PRAŠOME ATIDŽIAI PERSKAITYTI ŠIĄ SUTARTĮ. ŠI SUTARTIS YRA TEISINĘ REIKŠMĘ TURINTIS SUSITARIMAS, SUDAROMAS TARP PASLAUGAS NAUDOJANČIO ASMENS (FIZINIO IR/ARBA JURIDINIO ASMENS) – VARTOTOJO IR SISTEMOS ADMINISTRATORIAUS.

Sistemos administratorius nepriima jokių išlygų šioms Sutarties sąlygoms dėl teikiamų Paslaugų (visų su tuo susijusių klausimų) ir pasilieka teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti atitinkamo Vartotojo priėjimą ar naudojimąsi Sharecruit sistemos siūlomomis Paslaugomis už šios Sutarties sąlygų ir/ar teisės aktų pažeidimus.

Jei turėtumėte bet kokių klausimų ir/ar pastabų, susijusių su šia Sutartimi ir/ar Sharecruit sistemos teikiamomis Paslaugomis, maloniai prašome susisiekti su Sistemos administratoriumi el.paštu admin@sharecruit.com .

SHARECRUIT SISTEMOS PASKYRA

Pageidaujantis tapti Registruotu vartotoju asmuo turi Svetainėje susikurti paskyrą (toliau – „Paskyra”). Sharecruit sistemoje Paskyra gali būti sukuriama (i) darbdavio vardu, t.y. fizinio ir/arba juridinio asmens, kuris ketina naudodamasis siūlomomis Paslaugomis patalpinti Svetainėje darbo skelbimą (toliau – „Įmonės Paskyra“), ir / arba (ii) asmens (darbuotojo) vardu, kurį prisijungti ir susikurti Paskyrą pakvietė Sharecruit sistemoje jau užsiregistravęs darbdavys (toliau – „Asmeninė Paskyra”).

Asmuo (atitinkamos įmonės darbuotojas), norintis sukurti (ar susikurti) Įmonės Paskyrą, registruodamasis Svetainėje pateikia asmens bei kontaktinius duomenis apie save bei įmonę (jei taikoma), kartu nurodydamas užimamas įmonėje pareigas (jei taikoma) ir Įmonės paskyros valdytoju (toliau – „Įmonės atstovas“). Registruodamas Įmonės paskyra Įmonės atstovas patvirtina, kad turi įgaliojimus atstovauti šiai įmonei (jei taikoma) ir sutinka su šios Sutarties (Paslaugų naudojimosi) sąlygomis, taip pat patvirtina, kad registracijos formoje pateikti duomenys apie darbdavį yra teisingi. Siekiant išvengti abejonių, Sistemos administratorius netikrina Įmonės atstovo įgaliojimų veikti darbdavio vardu, prisijungimo duomenų saugumą užtikrina pats Įmonės atstovas ir už asmenų, prisijungusių darbdavio vardu, atliktus veiksmus atsako darbdavys.

Po Įmonės Paskyros registracijos, Įmonės atstovas turi galimybę pildyti bei koreguoti įmonės profilį, įskaitant pateikti papildomą informaciją, nuotraukas, įkelti norimą darbo skelbimą, įkelti norimų prisijungti įmonės darbuotojų sąrašą (jų vardus pavardes, el. pašto adresus, pareigas). Šiems darbuotojams Sharecruit sistema automatiškai sugeneruos bei išsiųs kvietimus prisijungti prie Įmonės paskyros ir susikurti Asmenines paskyras (be šio kvietimo Asmeninės Paskyros susikurti nėra galimybės) ir kt..

Esant pagrįstam pagrindui manyti, jog Paskyroje pateikta informacija yra netiksli, neatitinka tikrovės ir/ar jos turinys nėra tinkamas, be papildomo Paskyros savininko (Įmonės atstovo) įspėjimo tokia Paskyra galės būti pašalinta Sistemos administratoriaus ir / arba Įmonės Paskyros administratoriaus.

Registruojantis Paskyrą asmuo kartu patvirtina ir garantuoja, kad (i) visa Paskyros registracijos metu pateikta informacija yra teisinga ir tiksli; (ii) bus išlaikytas pateiktos informacijos tikslumas ir informacijai pasikeitus, Paskyroje per protingą laiką ji bus atnaujinta; (iii) naudojimasis Paslaugomis nepažeis asmens atžvilgiu taikomų teisės aktų, taisyklių arba bet kokių kitų įsipareigojimų (įskaitant sutartinius įsipareigojimus), turinčių ar galinčių turėti įtakos tretiesiems asmenims.

Registruotas vartotojas gali bet kuriuo metu ištrinti savo sukurtą Paskyrą nusiųsdamas prašymą Sistemos administratoriui. Paskyra yra pašalinama iš Sharecruit sistemos ne vėliau kaip kitą darbo dieną po tokio prašymo gavimo. Po Paskyros pašalinimo iš Sharecruit sistemos, tas pats asmuo gali susikurti naują Paskyrą, registruojantis nurodant kitą el. pašto adresą, pateikiant duomenis apie naują įmonę.

Sharecruit siūlo paslaugą, leidžiančią automatizuoti rekomendacijų surinkimą įmonėms iš kandidatų kontaktų. Paslauga padeda automatizuoti procesą. Sharecruit neužtikrina pačių rekomendacijų gavimo fakto. Rekomendacijų paprašymas yra savanoriškas kandidatų veiksmas, rekomendacijų pateikimas ir turinys yra savanoriškai pateikiamas trečiųjų šalių.

SHARECRUIT SISTEMOS TEIKIAMOS PASLAUGOS

Pagal šią Sutartį Sistemos administratorius sudaro galimybę neatlygintinai sukurti (susikurti) Įmonės paskyrą, kurioje būtų pateikiams vienas darbo skelbimas, ir Asmeninę paskyrą. Tuo tiklsu, kad būtų sklandžiai įgyvendintas Paslaugų teikimas, Sharecruit sistema neatlygintinai teikia toliau nurodytas bendrąsias Sharecruit sistemos administratoriaus paslaugas:

 1. Sharecruit sistemoje Registruotų vartotojų, darbo skelbimų publikavimą Svetainėje;
 2. Sharecruit sistemos (įskaitant Svetainės) aptarnavimą, vystymą ir automatinį atnaujinimą;
 3. Nepertraukiamo Sharecruit sistemos veikimo užtikrinimą;
 4. Pateikiamų (gaunamų) duomenų apdorojimą ir tvarkymą (duomenų tikrinimą ir tvirtinimą);
 5. Darbo skelbimų viešinimo Svetainėje ir šių skelbimų peržiūros (nuorodų atidarymo) sekimą nuotoliniu būdu;
 6. Vartotojų tiesioginio aptarnavimo paslaugas, t.y. konsultavimą darbo metu el. paštu ir/ar telefonu (darbo dienomis nuo 8 iki 18 val.);
 7. Kandidatų į laisvas darbo vietas gyvenimo aprašymų bei motyvacinių laiškų centralizuotą surinkimą, apdorojimą ir perdavimą Įmonės atstovams.

Sharecruit sistema taip pat siūlo už papildomą atlyginimą pasinaudoti toliau nurodytomis papildomomis Paslaugomis (ar jų dalimi, jei Vartotojas taip pageidautų):

 1. galimybė Sharecruit sistemoje skelbti neribotą kiekį darbo skelbimų (skelbimų lentoje ir karjeros puslapyje);
 2. galimybė per Sistemos administratorių atsiskaityti su paskelbusios darbo skelbimą įmonės darbuotoju, t.y. asmeniu, per kurio asmeninio skelbimo nuorodą aplikavo kandidatas, kuris vėliau buvo įdarbintas (mokant 25% nuo siūlomos premijos sumos / atlygio vertės);
 3. galimybė užsisakyti Sistemos administratoriaus pagalbą sukuriant ir (ar) administruojant (įskaitant Sistemos administratoriaus savarankišką Įmonės paskyros administravimą) Įmonės paskyrą (norint pasinaudoti šia paslauga maloniai prašome susisekti su Sistemos administratoriumi ir pateiksime specialiai Jums skirtą pasiūlymą);
 4. darbo skelbimų viešinimą socialiniuose tinkluose, pasiekiant tikslinę auditoriją kandidatų (norint pasinaudoti šia paslauga maloniai prašome susisekti su Sistemos administratoriumi ir pateiksime specialiai Jums skirtą pasiūlymą).

Bet kurioms iš numatytų Paslaugų (ar jų daliai) teikti Sistemos administratorius gali savo nuožiūra pasitelkti trečiuosius asmenis (trečiąsias šalis). Visais tokiais atvejais Sistemos administratorius įsipareigoja spręsti iškilusius su trečiųjų asmenų (trečiųjų šalių) teikiama Paslaugų dalimi susijusius nesklandumus, siekiant užtikrinti sklandų Paslaugų suteikimą Vartotojui. Tretieji asmenys (trečiosios šalys), su kuriais Sistemos administratorius sudaro sutartis Paslaugų teikimo tikslais, yra atsakingi Sistemos administratoriui. Išskirtiniais atvejais Sistemos administratorius turės teisę sustabdyti neterminuotai šios Sutarties vykdymą, jei dėl trečiųjų asmenų (trečiųjų šalių) paslaugų teikimo sąlygų pasikeitimo arba jų atsisakymo teikti paslaugas Sistemos administratorius nebegalės visa apimtimi vykdyti Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų.

Vartotojas pradedamas naudotis Paslaugomis šia Sutartimi suteikia Sistemos administratoriui visas (bet kokias) teises, reikiamas tinkamam Paslaugų teikimui Vartotojui per Sharecruit sistemą (įskaitant teisę naudoti su Paslaugų teikimu susijusius ir Vartotojų įkeltus prekės ženklus Sharecruit sistemoje). Tais atvejais, kai Sistemos administratorius to pareikalaus, Vartotojas nedelsiant išduos Sistemos administratoriaus prašomos formos patvirtinimą apie pagal šį punktą Sistemos administratoriui suteiktas teises.

Vartotojams pareiškus pagrįstas pretenzijas Sistemos administratoriui dėl bet kokių su Paskyra ir / ar publikuojamais darbo skelbimais susijusių klausimų, Sistemos administratorius šias pretenzijas peradresuos Įmonės atstovui ir šis jas operatyviai ir tinkamai išspręs. Sistemos administratoriaus ir Įmonės atstovo susitarimu (kiekvienu konkrečiu atveju), Sistemos administratorius aukščiau nurodytas pretenzijas gali išspręsti ir tiesiogiai bendraujant su jas pareiškusiu Vartotoju.

Įmonės paskyrų savininkai Paslaugomis gali naudotis tik darbuotojų paieškos tikslais savo įmonei ar jos filialui, taip pat įsipareigoja gautus Kandidatų asmeninius duomenis naudoti nepažeisdama teisės aktų reikalavimų, išskirtinai tik kandidatų įdarbinimo tikslais ir nesuteikti portale gautos informacijos apie Kandidatus tretiesiems asmenims, jei to nereikalauja įstatymai.

INFORMACIJA SHARECRUIT SISTEMOJE

Registruotas vartotojas suteikia Sistemos administratoriui ir / ar įkelia į Sharecruit sistemą teisėtą (neprieštaraujančią teisės aktams, viešajai tvarkai, gerai moralei ir pan.), teisėtai Registruoto vartotojo disponuojamą ir teisingą visą reikiamą informaciją apie darbdavį, darbuotojus, siūlomas laisvas darbo vietas, atlygį/premiją už padėtą surasti darbuotoją ir kt.

Įmonės atstovas užtikrina, jog visa jo į Sharecruit sistemą įkelta informacija yra nesuvaržyta jokiomis teisėmis ir gali būti Sharecruit sistemoje neterminuotai, ji gali būti naudojama komerciniais ir / ar ne komerciniais tikslais, kopijuojama, redaguojama, modifikuojama, demonstruojama internete (neapsiribojant Svetainėje) be jokių papildomų rašytinių ar žodinių susitarimų su Svetainės administratoriumi ir / ar trečiomis šalimis.

Paskyros savininkas įsipareigoja atnaujinti informaciją ir / ar informuoti Sistemos administratorių apie save, darbdavį, per Sharecruit sistemą skelbiamų darbo skelbimų turinį ar kitos susijusios ir Vartotojams svarbios informacijos pakeitimus bei atnaujinimus, įvesdamas šią informaciją į Sharecruit sistemą (kiek tam yra galimybė) arba pateikdamas Sistemos administratoriui informaciją el. paštu (taip sudarant Sistemos administratoriui galimybę įvesti šią informaciją į Sharecruit sistemą).

Atsižvelgiant į tai, kad Vartotojams suteikiama teisė naudotis kitų Vartotojų, reklamuotojų ir trečiųjų šalių skelbiama informacija, taip pat Svetainėje gali būti skelbiamos nuorodas į trečiųjų šalių tinklalapius, įkeltus Sistemos administratoriaus kaip Paslaugą tiems, kurie domisi šia informacija bei įkeltus kitų Registruotų vartotojų (šios nuorodos yra pateikiamos tik patogumo tikslais ir jos nereiškia Sharecruit sistemos sąsajų su atitinkmais tinklalapiais) ir tai, kad Sistemos administratorius nestebi ir nekontroliuoja šios informacijos ir nuorodų turinio, juos naudojantys Vartotojai prisiima visą susijusią rizika bei negali reikšti (įsipareigoja nereikšti) jokių pretenzijų Sistemos administratoriui.

Registruojantis Sharecruit sistemoje Vartotojai sutinka, kad jiems būtų siunčiami komerciniai ir kiti Sistemos administratoriaus pasiūlymai, tačiau po registracijos jie turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus, pasirinkę atitinkamą mygtuką naujienlaiškyje.

DARBO SKELBIMŲ TURINYS

Įmonės atstovas, talpinantis darbo skelbimus ir/ar naudojantis Sharecruit sistemos Paslaugomis, įsipareigoja suteikti kandidatams teisingą informaciją apie siūlomą darbą, įskaitant informaciją apie darbdavio veiklą, pozicijos darbo turinį, reikalavimus keliamus kandidatams, siūlymus kandidatams, kontaktinę informaciją ir kt.

Sistemos administratorius pasilieka teisę be įspėjimo savo nuožiūra koreguoti ar pašalinti draudžiamo turinio darbo skelbimus bei juos skelbiančių asmenų Paskyras. Draudžiamo turinio skelbimais yra laikomi, įskaitant, bet neapsiribojant:

 • Darbo skelbimai, kuriuose atsispindi diskriminacija lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, sociainės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos ir kitais pagrindais.
 • Erotinio pobūdžio ar kitaip prieštaraujančius nusistovėjusioms moralinėms normoms darbo skelbimai.

Vienai siūlomai darbo vietai publikuoti tik vieną darbo skelbimą. Skelbiant du ar daugiau tarpusavyje panašius darbo skelbimus, iš jų aprašymų turi aiškiai matytis, kuo siūlomos darbo pozicijos skiriasi viena nuo kitos; jei tai pačiai pozicijai ieškomi darbuotojai skirtinguose miestuose, kiekvienam miestui juos reikia publikuoti atskiruose darbo skelbimuose. Skelbime nurodomas tik tas miestas, kuriame yra darbo vieta. Jei darbo vieta yra neapibrėžta ar neaiški, reikia nurodyti darbo vietą "Visa Lietuva";

KANDIDATAI

Asmenys, pageidaujantys aplikuoti pagal Darbo skelbimus į laisvas darbo vietas, Svetainėje įkelia savo gyvenimo aprašymą bei motyvacinį laišką arba prisijungia prie savo LinkedIn paskyros kandidatuoja naudojantis šia paskyra (toliau – „Kandidatai“).

Kandidato duomenys tampa matomi tik Sistemos administratoriui bei atitinkamos Įmonės atstovui, turinčiam atitinkamas administratoriaus (personalo vadovo) teises.

Įkėlęs į Sharecruit sistemą savo duomenis Kandidatas neturi galimybės šio veiksmo panaikinti (atšaukti) arba redaguoti, papildyti bei pašalinti pateiktus duomenis, tačiau gali susisiekti su Sistemos administratoriumi ir esant galimybei, Kandidato duomenys bus pašalinti ir/arba suteikta galimybė įkelti juos naujai.

Kandidatai, įkeldami savo duomenis per Sharecruit sistemą suteikia Sistemos administratoriui teisę kaupti, saugoti, redaguoti, tvarkyti bei perduoti darbdaviams (konkrečiam darbdaviui) pateiktus duomenis ir naudoti juos šio darbdavio poreikiams, susijusiems su darbuotojų paieška.

Kandidatai prisiima atsakomybę už pateiktą informaciją, kuri privalo atitikti teisybę bei supranta, kad Sistemos administratorius turi teisę ištrinti neatitinkančius teisybės ar netinkamai užpildytus Kandidatų duomenis dėl netinkamų Kandidatų veiksmų darbdavių, Sharecruit sistemos ar susijusių su Paslaugų teikimu šalių atžvilgiu.

SHARECRUIT SISTEMOS REGISTRUOTŲ VARTOTOJŲ SĄVEIKA

Asmuo įsipareigoja nenaudoti informacijos, gautos naudojantis Paslaugomis, siekdamas įžeisti, užgauti ar pakenkti kitiems asmenims. Vartotojas, norėdamas susisiekti su kitu Vartotoju, reklamuoti, gauti ar parduoti kitam Vartotojui informaciją, turėtų gauti šio Vartotojo išankstinį aiškų sutikimą. Siekiant apsaugoti Registruotus vartotojus nuo perteklinio turinio, Sistemos administratorius pasilieka teisę apriboti Registruotų vartotojų galimybę siųsti kitiems Registruotiems vartotojams bet kokio pobūdžio informaciją ir / ar ja dalintis.

BENDROSIOS ŠALIŲ ATSAKOMYBĖS SĄLYGOS

Šios Sutarties šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai. Šios Sutarties galiojimo laikotarpiu Sutartį pažeidusi (t.y. Sutarties įsipareigojimų nevykdanti ar juos netinkamai vykdanti) šalis atlygina kitai šaliai visus pagrįstus ir įrodytus tiesioginius dėl Sutartį pažeidusios šalies atsakomybės patirtus nuostolius.

Tuo atveju, kai bet kuri šalis nevykdo (tinkamai nevykdo) bet kurios šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus, kita šalis turi teisę raštu (įskaitant el. paštu) pateikti Sutartį pažeidžiančiai Šaliai atitinkamą pretenziją, pagrindžiančią netinkamą Sutarties vykdymą. Šalis, gavusi tokią pretenziją, privalo į ją atsakyti, pripažindama Sutarties pažeidimą arba pagrįsdama, kodėl, jos vertinimu, Sutarties pažeidimas nebuvo atliktas. Šalims nepasiekus bendro susitarimo, pradinę pretenziją pateikusi šalis turi teisę inicijuoti ginčo sprendimą teismine tvarka.

Nei viena šalis neatsako už aplinkybes, kurios atsirastų dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.

SPECIALIOSIOS ŠALIŲ ATSAKOMYBĖS SĄLYGOS

Įmonės paskyros savininkas privalo kompensuoti Sistemos administratoriui visus Sistemos administratoriaus patirtus arba jo nenaudai priteistus užmokesčius, išlaidas, nuostolius (tiesioginius ir netiesioginius nuostolius įskaitant) ir praradimus (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, teisines išlaidas) bei atlyginti žalą (neturtinę žalą įskaitant), kurie kyla arba yra susiję su Vartotojų ir /ar kontroliuojančių valstybės ar savivaldybės institucijų ar kitų suinteresuotų asmenų veiksmais, reikalavimais, tyrimu ar pradėtu arba gresiančiu procesu (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokius veiksmus, reikalavimus, tyrimus arba procesus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo arba priverstinio teisių (proceso) įgyvendinimo), kurie yra susiję su:

 1. Įmonės atstovo per jo autorizuotą prisijungimą Sharecruit sistemoje atliktais veiksmais (tokiais kaip informacijos pateikimas);
 2. Įmonės atstovo per Sharecruit sistemą paskelbtų darbo skelbimų turiniu ir atlyginimu už atvestą darbuotoją sąlygomis;
 3. Įmonės atstovo atliktų ar galimai atliktų arba darbo skelbimų publikavimu per Sharecruit sistemą sąlygojamų susijusių intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų; ir kt.

Sistemos administratorius įsipareigoja nenaudoti gautos informacijos apie darbuotojus ir kandidatus į laisvas darbo vietas jokiais savo komerciniais tikslais, įskaitant jų nevilioti ir neskatinti nutraukti santykių su esamais darbdaviais.

Sistemos administratorius neatsako už žalą, kuri galėtų atsirasti dėl portale Įmonių paskyrų savininkų siūlymų, pažadų ar kitų, su įdarbinimu susijusių veiksmų ir Sistemos administratorius neįsipareigoja Kandidatų įdarbinti, darbo pasiūlymus portale teikia trečiosios šalys, t.y. Sistemos administratoriaus Paslaugomis besinaudojantys darbdaviai.

KONFIDENCIALUMAS

Sistemos administratorius įsipareigoja be išankstinio rašytinio sutikimo neatskleisti šios Sutarties galiojimo metu gautos iš Vartotojų konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims tiek Sutarties vykdymo metu, po šios Sutarties galiojimo termino pasibaigimo, išskyrus kai (i) tokią informaciją atskleisti reikalauja taikytini teisės aktai arba (ii) informaciją raštišku savo sutikimu leidžia atskleisti kita Sutarties šalis, arba (iii) informacija yra atskleidžiama atitinkamos šalies teisiniams, finansiniams, mokestiniams ar veiklos konsultantams, kurie yra prisiėmę konfidencialumo įsipareigojimus, arba (iv) informacija yra ar tampa vieša, nepažeidus šios Sutarties.

SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS

Ši Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Vartotojas pradeda naudotis Paslaugomis (Svetaine) ir galioja visą naudojimosi Paslaugomis laikotarpį.

TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

Šiai Sutarčiai yra taikoma ir ji yra aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Visi ginčai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su jos sudarymu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu yra sprendžiami Šalių derybų būdu, vadovaujantis gera valia. Nepavykus pasiekti susitarimo derybomis, kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas teisme pagal Sistemos administratoriaus buveinę Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

SUTARTIES PAKEITIMAI

Sistemos administratorius turi teisę bet kada vienašališkai (savo nuožiūra) pakeisti bet kurias šios Sutarties nuostatas, apie tai informuodamas Vartotoją jo Sharecruit paskyroje arba nusiunčiant jam šią informaciją naujienlaiškio forma prieš įsigaliojant naujai Sutarties redakcijai ir vėliau pateikiant naują redakciją Svetainėje. Tuo atveju, jei po Sutarties pakeitimo Vartotojas ir toliau naudojasi Paslaugomis, laikoma, kad Vartotojas sutinka su nauja Sutarties redakcija.