Sharecruit

Sharecruit sistemos Privatumo politika

Sharecruit sistema imasi visų priemonių bei galimų veiksmų, siekdama apsaugoti sistemos Vartotojų asmeninę informaciją. Asmuo apsilankydamas Svetainėje ir naudodamas Paslaugas, pripažįsta ir sutinka su (“Privatumo politika”). Dalis šios Privatumo politikos sąlygų yra perkeltos ir į Naudojimosi Sharecruit sistemos paslaugomis sutartį, pateiktą šioje Svetainėje: https://www.sharecruit.com/lt/naudojimo-taisykles Privatumo politika apibūdina Sharecruit sistemos praktiką dėl naudojimosi Sharecruit sistemos Paslaugomis pateiktos vartotojų asmeninės informacijos naudojimo.

Asmeninė informacija” tai visa (bet kokia) informacija, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoja asmenį (įskaitant, bet neapsiribojant, asmens vardu ir pavarde, adresu, elektroninio pašto adresu, telefono numeriu, taip pat kita dažniausiai viešai neskelbiama informacija). Sharecruit sistema renka ir naudoja Asmeninę informaciją išimtinai Paslaugų tinkamo suteikimo tikslais ir tik šioje Privatumo politikoje bei Naudojimosi Sharecruit sistemos paslaugomis sutartyje numatyta tvarka ir apimtimi.

ASMUO, NAUDODAMAS PASLAUGAS IR (ARBA) TEIKIANTIS ASMENINĘ INFORMACIJĄ, AIŠKIAI IŠREIŠKIA SAVO SUTIKIMĄ DĖL ASMENINĖS INFROMACIJOS TVARKYMO, KIEK TAI NUMATYTA ŠIOJE PRIVATUMO POLITIKOJE BEI NAUDOJIMOSI SHARECRUIT SISTEMOS PASLAUGOMIS SUTARTYJE.

Turinys:

 • Bendroji privatumo politika

 • Įmonių darbuotojų privatumo politika

 • Registruotų vartotojų (kandidatų) privatumo politika

 • Neregistruotų vartotojų (kandidatų) privatumo politika

 • Sausainėlių naudojimas

Duomenų tvarkytojai

Sharecruit gali samdyti kitas įmones, užtikrinančias mūsų paslaugų veikimą, teikimą mūsų vardu, palaikymą ir plėtojimą IT sistemų, padedančias Jums teikti paslaugas ir t.t.. Dėl paslaugų teikimo ir Sharecruit sistemos veikimo mes su žemiau nurodytais Asmens duomenų tvarkytojais (toliau Tvarkytojais) galime dalintis jūsų Asmens duomenimis, šie Tvarkytojai įpareigoti naudoti jūsų duomenis tik teikiant tas paslaugas, dėl kurių jie buvo pasamdyti. Tvarkytojams yra griežtai draudžiama naudoti Asmens duomenis bet kuriuo kitu tikslu. Šie tikslai bei jūsų Asmens duomenų apsauga su Duomenų tvarkytojais yra apibrėžiami ir reguliuojami rašytinėmis sutartimis.

Sharecruit Asmens duomenų tvarkytojai:

Duomenų tvarkytojo pavadinimas

Juridinio asmens kodas

Duomenų tvarkymo pagrindas

Duomenų saugojimo laikotarpis

MB Interaktyvus

304440352

Programavimo paslaugų teikimo sutartis

Visą Sharecruit ir Duomenų tvarkytojo sutarties galiojimo laikotarpį. Konkretaus asmens duomenų saugojimo laikotarpis sutampa su Sharecruit nustatytu Asmens duomenų saugojimo laikotarpiu.

DigitalOcean, LCC

NA

Paslaugų teikimo sutartis

Visą Sharecruit ir Duomenų tvarkytojo sutarties galiojimo laikotarpį. Konkretaus asmens duomenų saugojimo laikotarpis sutampa su Sharecruit nustatytu Asmens duomenų saugojimo laikotarpiu.

The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp

NA

Paslaugų teikimo sutartis

Visą Sharecruit ir Duomenų tvarkytojo sutarties galiojimo laikotarpį. Konkretaus asmens duomenų saugojimo laikotarpis sutampa su Sharecruit nustatytu Asmens duomenų saugojimo laikotarpiu.

Pipedrive OÜ

NA

Paslaugų teikimo sutartis

Visą Sharecruit ir Duomenų tvarkytojo sutarties galiojimo laikotarpį. Konkretaus asmens duomenų saugojimo laikotarpis sutampa su Sharecruit nustatytu Asmens duomenų saugojimo laikotarpiu.


Duomenų tvarkymo procedūros

Visi Sharecruit sistemos naudotojai bei kiti subjektai turi teises ir pareigas, susijusias su Asmens duomenų tvarkymu. Šios pareigos kyla iš bendrosios paslaugų teikimo sutarties, taip pat bendrojo paslaugų tikslo – teikti darbuotojų paieškai ir atrankai reikalingą informaciją Sharecruit platformos ribose. Neapibrėžtais šiose taisyklėse atvejais visi duomenų subjektai bei valdytojai turi dėti visas reikiamas pastangas užtikrinti Asmens, kurio duomenys yra tvarkomi teises, taip pat informuoti Sharecruit platformos valdytoją (el. paštu ar per puslapyje www.sharecruit.com esančias kontaktų formas) apie neatitkimą.

Pagrindinės procedūros, kurios galimos platformoje.

 • Ištrinti darbuotojų, dirbančių įmonėje, turinčioje registruotą Sharecruit paskyrą duomenis,

 • Redaguoti darbuotojų, dirbančių įmonėje, turinčioje registruotą Sharecruit paskyrą duomenis,

 • Eksportuoti darbuotojų, dirbančių įmonėje, turinčioje registruotą Sharecruit paskyrą duomenis,

 • Ištrinti kandidatų, kandidatavusių į Sharecruit sistemoje paskelbtą darbo skelbimą duomenis,

 • Redaguoti kandidatų, kandidatavusių į Sharecruit sistemoje paskelbtą darbo skelbimą duomenis,

 • Eksportuoti kandidatų, kandidatavusių į Sharecruit sistemoje paskelbtą darbo skelbimą duomenis,

 • Ištrinti rekomenduotojų (rekomendacijų davėjų) asmeninę bei rekomendacijos informaciją – duomenis,

 • Redaguoti rekomenduotojų (rekomendacijų davėjų) asmeninę bei rekomendacijos informaciją – duomenis,

 • Eksportuoti rekomenduotojų (rekomendacijų davėjų) asmeninę bei rekomendacijos informaciją – duomenis.

Visos šios funkcijos suteikia pamatines teises:

 • būti pamirštam (ištrinti atitinkami duomenys, kurių kaupimo nereguliuoja kiti teisės aktai, pvz. LR Buhalterinės apskaitos įstatymas),

 • sužinoti, kokie asmens duomenys yra kaupiami ir valdomi (eksportuoti atitinkamus duomenis),

 • sumažinti valdomų duomenų apimtį (redaguoti atitinkamus duomenis).

Sharecruit UAB darbuotojai deda visas pastangas automatizuoti šių teisių įgyvendinimą. Kol vyksta programavimo darbai prašome savo poreikį iškomunikuoti elektroniniu paštu admin@sharecruit.com. Pagal įmonės parengtas procedūras bus atlikti reikalingi veiksmai, kad jūsų teisės būtų užtikrintos.

Sharecruit sistemos renkama ir Paslaugų teikimui naudojama informacija

Sharecruit sistema renka toliau nurodytą Asmeninę informaciją, kurią asmuo savanoriškai pateikia registruojantis Svetainėje arba priimdamas darbdavio pasiūlymą prisijungti prie Įmonės Paskyros:

 • Asmuo, norėdamas tapti Registruotu vartotoju, pateikia Svetainėje savo elektroninio pašto adresą ir susikuria slaptažodį. Vartotojui registruojantis taip pat gali būti prašoma pateikti įmonės pavadinimą, kurios Sharecruit sistemoje Paskyros nariu šis Vartotojas pageidauja tapti bei nurodyti jo šioje įmonėje užimamas pareigas.

 • Asmuo, naudodamas savo Facebook/LinkedIn paskyrą, prisijungia prie Sharecruit sistemos Svetainės ir tokiu būdu pasidalina savo Asmenine informacija, kuri skelbiama jo sukurtame Facebook/LinkedIn profilyje.

 • Sharecruit sistema surenka visą informaciją, kurią asmuo pateikia registruojantis, pasirinkdamas tokį turinį prisidėti prie savo Asmeninės Paskyros, pažymėdamas ar sutinka dalyvauti Sharecruit sistemos rengiamose apklausose (tiesiogiai ar per trečiųjų šalių paslaugų teikėjus) ir kokiu būdu norėtų gauti su Paslaugų teikimu susijusią informaciją.

 • Informacija apie darbuotojus, nuorodos į skelbimą pasidalinimo istorija ir kita informacija, kiek tai susiję su darbdaviu ir asmenų pasidalintais darbo skelbimais, atlyginimų ir premijų ataskaitomis, tyrimais ir kito turinio informacija, bus renkama Sharecruit sistemoje.

 • Asmeniui susisiekus su Sharecruit sistema, atsiunčiant elektroninį laišką arba naudojant bet kurią kitą Sharecruit sistemos kontaktinių formų, Sharecruit sistema gali rinkti bet kokią informaciją, esančią ir (arba) pridedamą prie elektroninio laiško ar prie užpildytos kontaktinės formos.

Asmeninė informacija iš Facebook/LinkedIn

Šiame skyriuje yra supažindinama su Asmeninės informacijos (duomenų) rinkimo ir naudojimo politika bei praktika, kuri yra taikoma, kai asmuo naudodamas savo Facebook/LinkedIn paskyra prisijungia prie Sharecruit sistemos.

PASTABA: Asmens naudojimas Facebook/LinkedIn sistema, jo santykiai su Facebook/LinkedIn yra nustatomi pagal šių sistemų duomenų naudojimo politiką ir principus. Tiek Facebook tiek LinkedIn pagal paslaugų teikimo taisykles yra atitinkantys Bendrąjį Duomenų Apsaugos Reglamentą, tačiau Sharecruit fiziškai neturi galimybės įvertinti faktinio atitikimo reikalavimams. Sharecruit sistema nekontroliuoja ir nėra atsakinga už tai, kaip Facebook/LinkedIn apdoroja su asmeniu susijusią informaciją. Sharecruit sistema primygtinai rekomenduoja prieš pradedant naudotis bet kurią interneto platformą, atidžiai peržiūrėti ir susipažinti su visomis tos platformos naudojimosi ir privatumo sąlygomis, politika ir principais.

Facebook / LinkedIn paskyra ir renkama informacija

Sharecruit sistema naudodama Facebook/LinkedIn paskyrą padeda sukurti profesionalų tinklą Sharecruit sistemoje per asmens Facebook/LinkedIn jungtis. Kai asmuo prisijungia prie Sharecruit sistemos naudodamas savo Facebook/LinkedIn paskyrą, jis suteikia Sharecruit sistemai teisę rinkti ir naudoti informaciją, kurią asmuo pateikia Facebook/LinkedIn paskyroje ir atitinkamai leidžia naudoti Sharecruit sistemai.

Informacijos rinkimas per Facebook / LinkedIn paskyrą

Asmuo, besinaudodamas Sharecruit sistema per Facebook/LinkedIn paskyra, dalinasi savo Facebook/LinkedIn informacija su Sharecruit sistema ir kitais Svetainės Vartotojais bei lankytojais. Asmeniui prisijungus prie Facebook/LinkedIn, jo bus paprašyta pasidalinti informacija, kurios apimtis priklausys nuo asmens pasirinktų Facebook/LinkedIn sistemoje jo paskyros nustatymų (toliau - “Facebook/LinkedIn infomacija”)

 • Sharecruit sistema šiuo metu nerenka iš Facebook/LinkedIn paskyros jokios kitos informacijos, išskyrus asmens nuotrauką.

Registracija arba prisijungimas per Facebook/LinkedIn paskyrą

Asmuo gali prisijungti prie Sharecruit sistemos naudodamas Facebook/LinkedIn paskyrą. Sharecruit sistema gali panaudoti asmens Facebook/LinkedIn informaciją, norėdamas susieti Facebook/LinkedIn paskyrą su Sharecruit sistemoje esančia Paskyra. Asmens informacija yra naudojama siekiant palaikyti jo Paskyrą, pateikti jo trumpą biografijos informaciją, suteikti jam galimybę bendrauti. Asmuo gali panaikinti sąsają tarp savo Sharecruit sistemos Paskyros ir savo Facebook/LinkedIn paskyros, prisijungdamas prie savo Facebook/LinkedIn sistemos ir pakeisdamas paskyros nustatymus.

Kaip ir kam yra naudojama Facebook/LinkedIn informacija

Asmens Facebook / LinkedIn informacija yra naudojama toliau nurodyta tvarka:

 • Paslaugų naudotojui teikiama nauda – pačiam asmeniui, jo draugams bei potencialiems darbdaviams (darbuotojams) suteikiama galimybė susisiekti ir dalintis profesine informacija bei potencialiomis karjeros galimybėmis.

 • Facebook/LinkedIn paskyros su atitinkamomis jų savybėmis bei funkcionaliomis paslaugomis palengvina naudojimąsi Sharecruit sistemos Paslaugomis.

 • Suasmeninamas ir sukonkretinamas turinys, paslaugos, karjeros galimybės ir reklama, įskaitant vietove pagrįstu turiniu, paslaugomis, karjeros galimybėmis ir reklama.

 • Kuriama, palaikoma ir dalinamasi asmens pateikiama prisistatymo informacija.

Valdomos Vartotojų Paskyros ir ryšiai, kurie naudojami vidiniams sistemos procesams ir ataskaitoms.

Asmens prisistatymas

Asmens prisistatymas (“Profilis”) – tai jo vizitinė kortelė ir gyvenimo aprašymas, naudojantis Sharecruit sistema bei Facebook/LinkedIn socialiniais tinklais. Asmuo, norėdamas pateikti savo prisistatymo aprašymą, gali naudoti savo Facebook/LinkedIn paskyros informaciją. Asmuo gali keisti, atnaujinti savo asmeninę informaciją bet kuriuo metu, kai tik prisijungia prie savo Paskyros, vadovaudamasis nustatymais „Profilio redagavimas“. Asmuo, norėdamas pašalinti savo prisistatymo aprašymą, gali pasirinkti anoniminę Paskyrą.

Bendravimas per Facebook / LinkedIn paskyrą

Sharecruit sistema, norėdama siųsti pranešimus, atsakymus, teikti profesinius pasiūlymus savo bei partnerių vardu, gali susisiekti su asmeniu elektroniniu paštu, per Facebook/LinkedIn paskyrą ir kitais informaciniais kanalais. Sharecruit sistema taip pat gali siųsti reklaminio pobūdžio informaciją savo ir partnerių vardu. Asmuo gali atsisakyti gauti reklaminio pobūdžio informaciją elektroniniame laiške pažymėdamas „Atsisakyti“ arba pakeisdamas elektroninio pašto nustatymus savo Paskyroje.

Informacijos iš Facebook / LinkedIn priėmimas ir kontrolė

Asmuo, norėdamas valdyti informaciją, gaunamą iš Facebook/LinkedIn, turi vadovautis Facebook/LinkedIn taisyklėmis dėl asmens informacijos atnaujinimo, taip pat sistemos privatumo nustatymais. Facebook/LinkedIn privatumo nustatymai leidžia pasirinkti informaciją, kuri bus prieinama visiems, tačiau taip pat yra galimybė riboti prieigą prie asmens Facebook/LinkedIn informacijos.

Asmens prisistatymo informacija bei Facebook/LinkedIn informacija gali būti viešai visiems prieinama per socialinius tinklus, įskaitant asmens ryšius ir kontaktus. Galima gauti prieigą, atnaujinti, pakeisti ar ištrinti savo prisistatymo informaciją bet kuriuo metu prisijungus prie savo Paskyros ir vadovaujantis nurodymais „Redaguoti profilį“. Sharecruit sistema, prieš suteikdama asmeniui priėjimą prie Paskyros, kopijuoti asmens duomenis ar juos taisyti, atnaujinti, ištrinti, gali patikrinti ir paprašyti patvirtinti asmens tapatybę ir informaciją, o to nepadarius – atmesti asmens prašymą.

Jeigu norima pašalinti duomenis iš Sharecruit sistemos visam laikui, pirmiausia reikia pašalinti prieigą iš Facebook/LinkedIn paskyros.

Atkreiptinas dėmesys, jog kai kuri informacija gali likti neištrinta iš visų duomenų bazių ir atsarginių įrašų. Jeigu buvo siunčiamas Turinys per Facebook/LinkedIn tinklus, informacija nebus ištrinta. Net ir po to, kai tokio pobūdžio informacija bus ištrinta, jos kopijos gali likti kažkur matomos, priklausomai nuo to, kaip viešai ji buvo skelbiama, t. y. buvo dalintasi su draugais, su draugų draugais ar buvo kopijuojama ir talpinama kitų asmenų. Sharecruit sistema siekdama pagerinti Paslaugų teikimą taip pat gali išsaugoti tam tikrą informaciją. Be to, bus saugoma informacija susijusi su demografija, statistika, kuri gali būti susijusi su asmeniu, bet jo neidentifikuojanti (anoniminė).

Sharecruit sistema renka toliau nurodytą Asmeninę informaciją, kurią asmens kontaktai savanoriškai pateikia: Jei jūs aplikuojate į atvirą poziciją ir įmonė, kuriai aplikuoja, paprašo jūsų pateikti rekomendacijas, jūs galite paprašyti šių rekomendacijų iš savo kontaktų. Jūsų kontaktams pateikus rekomendacijas mes jas išsaugosime ir pateiksime išskirtinai įmonei, kuri šių rekomendacijų jūsų paprašė. Vėlesniuose etapuose mes planuojame suteikti jums galimybę šias gautas rekomendacijas pateikti ir kitoms įmonėms, į kurias aplikuosite.

Naudojantis Paslaugomis, tam tikra informacija, įskaitant ir internetinį adresą (IP) bei naršymo istoriją, taip pat gali būti renkama pasyviai. Sharecruit sistema kaupia nedidelių tekstų bylas, vadinamas “Slapukais” (angl. Cookie), siekiant kaupti prisijungimo informaciją (jei tokia yra) bei pageidavimus dėl teikiamų Paslaugų. Sharecruit sistema gali naudoti abiejų sesijų slapukus, t. y. vieni baigiasi, kai yra uždaroma naršyklė, o kiti yra nuolatiniai, liekantys kompiuteryje, kol jie nėra ištrinami. Naudojantis Paslaugomis, tačiau išjungus naršyklėje slapukus, tam tikros Paslaugos gali veikti mažiau efektyviai. Po to, kai yra užsiregistruojama ir įgalinami slapukai, Sharecruit sistema gali susieti šią informaciją su asmenine informacija.

Sharecruit.com naudojami slapukai:

Slapukas

Slapuko pavadinimas

Duomenų tvarkymo tikslas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

Tawk.to pagalba

__cfduid

Teikti gyvos tekstinės pagalbos paslaugos

Įeinant į puslapį

1 metaiSharecruit naudojamų statistinių įrankių slapukai:

Slapukas

Slapuko pavadinimas

Galiojimo laikas

apis.google.com

NID

6 mėn.

accounts.google.com

NID

6 mėn.

tpc.googlesyndication.com

Gdyn

5 metus


Tretieji asmenys, rinkodaros ir reklamos tikslais galintys naudoti slapukus Klientų atžvilgiu:

Slapukų teikėjo pavadinimas

Slapuko teikėjo veikla/ Naudojimo tikslas

Detalesnė informacija ir slapukų valdymas

Google „DoubleClick for Publishers“

Reklaminių skydelių transliavimo sprendimai

https://www.google.com/policies/technologies/cookies/
https://www.google.com/policies/technologies/managing/


Asmeninė informacija iš kitų šaltinių

Sharecruit sistema gali gauti Asmeninę informaciją taip pat ir už Svetainės ribų, t. y. iš telefono, elektorinio pašto, iš kitų trečiųjų šalių, teikiančių šiai sistemai paslaugas, susijusias su teikiamomis Paslaugomis. Ši informacija gali būti susieta su jau turima informacija, gauta per Svetainę.

Sharecruit sistemos surinktos informacijos naudojimas

Asmenų (įskaitant Asmeninę informaciją) Sharecruit sistemai bei trečiosioms šalims, palaikančioms Sharecruit sistemos renkamą informaciją naudoja tik teikdama Paslaugas Vartotojams, atsakydama į prašymus, siekiant pagerinti Sharecruit sistemos Paslaugas bei geriau pritaikyti Svetainės funkcijas, veiklą ir palaikymą.

Asmeninė informacija taip pat gali būti naudojama siunčiant pranešimus, susijusius su Paslaugų naudojimu, taip pat kitokio pobūdžio informacija, įskaitant, naujenlaiškius, elektroninę reklamą ir panašius pranešimus.

Sharecruit sistema Asmeninę informaciją gali pakeisti anonimiška informacija ir naudoti ją vidiniams tikslams (analizuojant naudojimosi Svetaine būdus, siekiant pagerinti Paslaugų teikimą). Sistema pasilieka teisę naudoti ir atskleisti tretiesiems asmenims tokią anonimišką informaciją savo nuožiūra.

Sharecruit sistemoje numatyta galimybė įvedus kolegų elektroninius pašto adresus pasiūlyti apsilankyti Svetainėje ir jiems automatiškai vieną kartą (ar pasirinkus pakartotinai) bus siunčiami pakvietimai apsilankyti Svetainėje.

Viešas paskelbimas

Vienas iš Paslaugų tikslų yra galimybė Registruotiems vartotojams dalintis su darbu susijusia informacija su kitais Vartotojais bei platinti ją viešai. Todėl darytina prielaida, jog bet kokia pateikta informacija (įskaitant bet kokia asmeninė informacija, kurią galima pasirinkti pateikti, tačiau išskyrus registracijai būtiną informaciją) bus prieinama kitiems Paslaugos Vartotojams. Sharecruit sistema suteikia galimybę anonimiškai dalintis darbo pasiūlymų nuorodomis, tačiau tokiu atveju kontaktinė asmens informacija (vardas bei pavardė, elektroninio pašto adresas, socialinio tinklo kontaktai) nebus skelbiama, tačiau Sharecruit sistemos vidinė sistema bei socialiniai tinklai gali susieti asmens kontaktinę informaciją su informacija, kuria dalijamasi.

Asmeninės informacijos atskleidimas

Sharecruit sistema negali atskleisti ar dalintis Asmenine informacija su trečiosiomis šalimis, be paties asmens prašymo ar leidimo, išskyrus kiek tai numatyta šioje Privatumo politikoje.

Sharecruit sistema gali suteikti Asmeninę informaciją trečiosioms šalims, teikiančioms paslaugas bei dirbančioms Sharecruit sistemos vardu ar kartu su Sharecruit sistema ir padedančioms palaikyti ryšį su Vartotojais. Vis dėlto šie paslaugų tiekėjai neturi teisės naudotis šia informacija, išskyrus kiek tai reikalauja Sharecruit sistemos palaikymui bei siekiant tinkamai suteikti Paslaugas.

Sharecruit sistema gali suteikti Asmeninę informaciją patronuojančioms, dukterinėmis įmonėmis, kitiems sistemos administratorių kontroliuojantiems bei jo kontroliuojamiems asmenims (kartu, “Agentai”), iš šių įmonių bei jų teisių perėmėjų bus reikalaujama laikytis Privatumo politikos ir Naudojimosi Sharecruit sistemos paslaugomis sutarties nuostatų.

Sharecruit sistema gali (ir registruodamasis asmuo patvirtina tokį savo sutikimą) atskleisti informaciją, kurią surinko apie Vartotoją (įskaitant ir Asmeninę informaciją), jeigu mano, jog toks atskleidimas yra būtinas: (a) laikantis teisės aktų reikalavimų bei esant atitinkamam teismo sprendimui; (b) siekiant užtikrinti tinkamą Sharecruit sistemos Paslaugų naudojimą bei naudojimosi sąlygų laikymąsi; (c) saugant bei ginant Sharecruit sistemos, Vartotojų bei trečiųjų asmenų teises.

Asmeninės informacijos pasirinkimas

Galima keisti Asmeninę informaciją, prisijungiant Svetainėje ir redaguojant Paskyros informaciją „Profilis“ arba atsisakyti atskleisti Asmeninę informaciją (ar jos dalį), pasirenkant anonimiškumą.

Sharecruit sistema Vartotojams gali siųsti naujienlaiškius, reklaminius pranešimus ar kitus pranešimus savo bei partnerių vardu, kurių asmuo gali atsisakyti naudojantis nurodymais, esančiais kiekviename tokiame pranešime. Taip pat sistema gali pasiūlyti galimybę atsisakyti tam tikrų sąsajų (ryšių), jungiantis prie Svetainės ir redaguojant Paskyros informaciją per „Profilis“. Bet kuriuo atveju, pranešimų, susijusių su Paslaugomis ir šių pranešimų(ne reklaminio pobūdžio pranešimų) asmuo neturi galimybės atsisakyti.

Paskyra gali būti pašalinta ir Asmeninė informacija gali būti ištrinta išsiunčiant elektroninį laišką admin@sharecruit.com arba per Paskyrą pasirenkant „Kontaktai“. Sharecruit sistema nebus atsakinga už informacijos neišsaugojimą po Paskyros pašalinimo.

Pašalinus Paskyrą asmuo gali vėl tapti Registruotu vartotoju tik pateikus naują elektroninio pašto adresą.

Nuorodos į kitus internetinius puslapius

Svetainė ir (ar) siunčiami pranešimai gali turėti nuorodų į kitus internetinius puslapius, kurie nepriklauso Sharecruit sistemai. Šios nuorodos yra teikiamos Paslaugų naudotojų patogumui. Sharecruit sistema nekontroliuoja, neprižiūri ir nėra atsakinga už tokių interneto tinklapių turinio privatumo politiką ir Sharecruit sistemos Privatumo politika netaikoma šiems tinkalalpiams.

Reklamos serveris

Sharecruit sistema leidžia Svetainėje skelbti reklaminę medžiagą. Paspaudus ant reklaminio pranešimo, asmuo yra nukreipiamas į trečiosios šalies internetinę svetainę. Trečiosios šalies skelbimų serveris gali naudoti slapukus arba interneto švyturėlius, susijusius su reklama. Privatumo politika neapima trečiųjų šalių skelbimų serverių, naudojant slapukus, interneto švyturėlius ar kitas priemones, informacijos. Norėdami gauti daugiau informacijos apie reklamos partnerius, apsilankykite jų interneto svetainėse per nuorodas, pateiktas reklamos pristatymuose.

Nepilnamečių privatumas

Sharecruit sistema sąmoningai nerenka ir nesaugo informacijos iš lankytojų bei Vartotojų jaunesnių nei 13 metų.

Saugumo garantijos

Saugumas

Sharecruit sistema siekdamas apsaugoti asmens duomenų bei renkamos informacijos saugumą siekė įdiegti visas galimas priemones tam, kad būtų apsaugota ir užtikrinta renkamos informacijos saugumas, tačiau Sharecruit sistema negali garantuoti ir visiškai pašalinti su asmens informacijos saugumu susijusią riziką.

Nepilnamečių privatumas

Sharecruit sistema sąmoningai nerenka ir nesaugo informacijos iš Svetainės lankytojų bei Vartotojų jaunesnių nei 13 metų.

Pakeitimai

Jei Sharecruit sistema nuspręs keisti esamą Privatumo politiką, Vartotojai (tam, kad žinotų, kokia informacija yra renkama, kaip ir kokiomis aplinkybėmis ji naudojama ir atskleidžiama), apie tai bus informuoti elektroniniu paštu (darant esminius Privatumo politikos pakeitimus) arba paskelbiant pranešimą Sharecruit Svetainėje.

Pinigų grąžinimo ir kompensavimo politika

Mes neteikiame pinigų už nupirktas paslaugas grąžinimo garantijos nuo to momento, kai užsakymas yra patvirtintas ir paslaugos pradedamos jums teikti.

Jums atšaukiant Sharecruit platformos paslaugų naudojimąsi, Sharecruit neįsipareigoja jums gražinti pinigų už laikotarpį, kai šiomis paslaugomis nebuvo (nebus) naudojamasi. Esant situacijai, kai Sharecruit neteikia paslaugų, už kurių naudojimąsi atlikote mokėjimą, turite teisę atgauti dalį savo sumokėtų paslaugų, proporcingą laikotarpiui, kai Sharecruit paslaugos nėra (nebus) teikiamos.

Susisiekite su mumis

Esant klausimams ar pasiūlymams dėl Privatumo politikos, prašome susisiekti elektroniniu paštu admin@sharecruit.com arba per paskyrą „Kontaktai“.